• ดร. อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์

  • ปริญญาเอก สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โครงการบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา

  • ปริญญาโท ด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
  ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


  ประสบการณ์

  ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล – บริษัท เนชั่น มัตติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าด้าน HRIS – Grant Thornton Ltd.
  ผู้จัดการโครงการในทีม Built To Last Implementation – บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
  ผู้ช่วยผู้จัดการ – บริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจ อาร์เธอร์ แอนเดอร์เซ่น จำกัด


  ความถนัด

  - Effective Competency based HR Strategy Workshop
  - Competency based HR Management in Practice
  - Competency based HR Development
  - HR for Non HR
  - HR Management and Development System
  - Job Description based on KPIs and Competency
  - Performance Management System based KPIs
  - Career Development in Practice
  - Career Path and Succession Planning
  - Successfully Managing People
  - Coaching based Competency and KPIs
  - How to work proactively
  - Individual Development Plan (IDPs )
  - เทคนิคการจัดการงานประจำ
  - เทคนิคการเขียนบทความ หนังสือพอกเก็ตบุคส์ และวารสารภายในลงสื่อ
  - ทำงานอย่างไรให้ H-A-P-P-Y
Copy Rights 2005 - 2018 © All Right Reserved.
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2615-4499, 0-2615-4477-78 โทรสาร : 0-2615-4479
Hot Line : 086 318 3151 และ 086 318 3152 (ทุกวัน)
เข้าชมขณะนี้ : 1 IP
เข้าชมทั้งหมด : 7,912,794 IP