อัตราค่าสมัคร      “สมาชิก HIPO” อัตราค่าสมาชิกรายปี 1,500 บาท

 

 

วิธีการชำระค่าสมาชิก       

 

 1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ได้ดังนี้

 

     1.1    ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี

 

              เลขที่บัญชี 127-4-66322-6

 

              ชื่อบัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

     1.2    ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน

 

              เลขที่บัญชี  014-2-63503-8

 

              ชื่อบัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด         

 

2. แฟ็กซ์ใบ Pay in ไปที่หมายเลข 0-2615-4479

 

3. ชำระด้วยเช็คบริษัท     สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

 

    เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3-0318-9002-2

 

                                                   ที่อยู่ในการออกหนังสือหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% คือ

 

                                                   บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

                                                   40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย 

 

                                                   แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

 

  

 

สำหรับบุคคลทั่วไป

 

สิทธิประโยชน์ คือ รับส่วนลดค่าสัมมนา 200-500 บาท ทั้งนี้ส่วนลดดังกล่าวสามารถใช้ได้กับทุกหลักสูตร โดยขึ้นกับอัตราค่าสัมมนาของหลักสูตรนั้นๆ และท่านได้ชำระค่าสัมมนาล่วงหน้าภายใต้เงื่อนไขระยะเวลา 15 วันก่อนวันสัมมนา

 


Copy Rights 2005 - 2018 © All Right Reserved.
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2615-4499, 0-2615-4477-78 โทรสาร : 0-2615-4479
Hot Line : 086 318 3151 และ 086 318 3152 (ทุกวัน)
เข้าชมขณะนี้ : 2 IP
เข้าชมทั้งหมด : 7,802,329 IP