1. การขายและการตลาด
 • การวางระบบการขาย และ การเพิ่มยอดขาย
 • การจัดโครงสร้างงานขาย และ พัฒนาทีมขาย
 • การสร้างแบรนด์ ให้ติดตา และ ตรึงใจผู้บริโภค
  (Powerful Branding)
 • การพัฒนาระบบ Telesales และ Telemarketing
 • การพัฒนาทักษะ และ ลูกล่อลูกชนของพนักงานขายรายบุคคล

** ขอรับคำปรึกษา คลิกที่นี่ **

 
2. การบริการ
 • การวางระบบงานบริการ
 • การจัดโครงสร้างงานบริการ และ พัฒนาทีมบริการ
 • การออกแบบโปรแกรมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)
 • การพัฒนาระบบ Call Center
 • การสร้างมาตรฐานงานบริการ ทั้งกระบวนการ วิธีการ และ คำพูด
  (Services Standard)
 • การพัฒนาระบบ บริการหลังการขาย
  (After-Sales Service)
 • การสำรวจการปฏิบัติงานของพนักงานบริการ
  (Mystery Shopping)
 • การพัฒนาบุคลิกภาพ และ มาดนักบริการ
  (Smart Personality)


** ขอรับคำปรึกษา คลิกที่นี่ **

 


3. การจัดการ และ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • การสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)
 • Competency and KPIs
 • ประเมินผลงาน และ โครงสร้างผลตอบแทน
  (Performance Evaluation and Salary Structure)
 • การจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานสู่ ศักยภาพ
  (Training Road Map)
 • Happy @ Workplace

** ขอรับคำปรึกษา คลิกที่นี่ **

ติดต่อขอรับคำปรึกษา
ชื่อผู้ติดต่อ
นามสกุล
E-mail
ตำแหน่ง
ที่อยู่ติดต่อ
ชื่อหน่วยงาน
โทรศัพท์ โทรสาร มือถือ
หัวข้อติดต่อ
รายละเอียด
กรอกหมายเลขตามภาพ

Copy Rights 2005 - 2018 © All Right Reserved.
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2615-4499, 0-2615-4477-78 โทรสาร : 0-2615-4479
Hot Line : 086 318 3151 และ 086 318 3152 (ทุกวัน)
เข้าชมขณะนี้ : 1 IP
เข้าชมทั้งหมด : 7,912,771 IP